Check out my freehand nail art in the folders/pages above this line :) - Se min frihånds nail art i fanebladene over denne linie :)Viser indlæg med etiketten anvisning. Vis alle indlæg
Viser indlæg med etiketten anvisning. Vis alle indlæg

onsdag den 22. februar 2012

DYI Homemade nail polish remover, 2 recipes – hjemmelavet neglelak fjerner, 2 opskrifter

Why spend a fortune on nail polish remover, when you easily can make a cheap one yourself?
There is a lot of recipes to be found on the internet, I tried what I thought looked the best, and adjusted it to meet my needs. I like a polish remover to work fast, but it shouldn't dry out the skin and nails, like pure acetone does.
I also came up with another even simpler recipe, that I’ll give you too.
Hvorfor bruge en formue på neglelakfjerner, når du let kan lave det billigt selv?
Der er masser af opskrifter på internettet, og jeg besluttede at bruge de af dem, der så bedst ud, og justerede dem derefter så resultatet mødte mit behov. Jeg foretrækker en neglelakfjerner, der virker hurtigt, men uden at den udtørrer hud og negle som ren acetone gør.
Jeg har også selv lavet en endnu lettere opskrift, som jeg giver dig til sidst.

 Recipe 1/opskrift 1
You need/du skal bruge:
Pure acetone/ ren acetone
Glycerin
Water/vand
A glass container/en glas beholder.
Something to meassure in, et decilitermål af stål, eller andet at måle med.
Something to stir with/noget at røre med.
A newspaper/something to protect your table with/en avis eller andet til at beskytte bordet, du arbejder ved.
A container for your finished product (could be an empty acetone bottle)/en beholder, f.eks. en tom acetoneflaske, til at have dit færdige resultat i.
optional/valgfrit: fragrance/duft

01. First of all, you need to check, that the items you are going to use are resistant to acetone. There are no problems with glass and steel, that’s why I chose those materials and the original acetone bottle.
Allerførst skal du tjekke, at de du vil bruge kan tale acetone. Derfor har jeg brugt ting af glas og stål, samt den originale acetone flaske.
02. Pour 425ml (milliliter) acetone in your container, don’t worry it hasn’t to be that precise.
Hæld 425ml. acetone i din beholder (det er godt 4 dcl.), og det behøver altså ikke være så præcist.
03. Add 50-60ml glycerin.
Tilsæt 50-60ml. glycerin (godt en ½ dcl.)
04. Stir, and let it rest. You probably will see some of the glycerin layering as pearls on the bottom after a little while, that is why a glass container is great to use. The acetone is saturated and cannot dissolve the rest of the glycerin. You can add just a little more acetone. But first I prefer to take around 50 ml of water, and I add it gradually, while stirring, let it settle as you go along and then you add more, if necessary. You can add more or less, as long as the glycerin is dissolved completely, or at least almost.
Rør rundt, og lad blandingen hvile. Efter et lille øjeblik ser du formentlig lidt glycerin, der er faldet til bunds som perler, det er derfor en glasbeholder er god at blande i. Acetonen er mættet og kan ikke opløse mere glycerin. Du kan nu tilsætte en lille smule mere acetone. Men jeg foretrækker først at tage ca. ½ dlc. (50 ml) vand, som du gradvist tilføjer under omrøring. Lad blandingen hvile undervejs og se, om der fortsat synker glycerin til bunds, og tilsæt så mere vand. Men mere end den nævnte mængde er næppe nødvendig, og det betyder heller ikke noget, hvis der er nogle få perler af glycerin, der ikke er opløst.
05. If you like your nail polish remover to have a more pleasant fragrance and be a little more oily, you can add drops of an essential oil of your choice – or a cuticle oil with a strong fragrance.
Hvis du gerne vil have din neglelakfjerner til at dufte og, så kan du tilsætte nogle dråber af en hvilken som helst æterisk olie, som du synes om, eller du kan bruge en lidt for parfumeret neglebåndsolie, det tilføjer også lidt ekstra olie til blandingen.

Recipe 2 – opskrift 2
You also can mix pure acetone with a cheap, oil based acetone-free polish remover, that in itself maybe isn’t effective at all.
You need to mix the remover in the acetone gradually, lightly shake or stir, and test it on your nails to obtain the level of “greasiness” combined with a good ability to remove polish.  
In Denmark we have a brand called DKS Impulsiv a cheap supermarket brand, that I use for this purpose. They do export to a number of countries, so you might be able to find it where you live. 
I use approximately 1/10 part DKS Impulsiv to 1 part acetone. That is aprox. 1 lid full (10ml) of the DKS to 90-100ml acetone. If you do not have a funnel, you can fold some tin foil, at use that.
Scroll down to see my dispenser bottles.
En anden og endnu mere simple løsning er at købe en billig, oliebaseret acetone fri neglelakfjerner, der måske i sig selv ikke virker specielt effektivt.
F.eks. er DKS Impulsiv et godt bud, og 100ml. koster i vores lokale Føtex 20 kroner. Jeg plejer at hælde den gradvist i og teste indimellem, så jeg føler at mine fingre er tilpas ”olierede”, men uden at det går ud over effektiviteten og tiden det tager at fjerne lakken. 
Jeg bruger ca. 1 kapsel (ca. 10ml) DKS Impulsiv til lige knap 1 dcl. acetone, altså til ca. 90 - 100ml, men prøv dig frem, så det passer DIG bedst. Hvis du ikke har en tragt, kan du bare folde en af alufolie.
I love my dispenser bottles (bought on Ebay from China at a very low price). I have one for pure acetone for cleaning stamping plates/tools, one for rubbing alcohol for removing any oily residue on my nails before applying base coat, and one for each of my DIY polish removers. They are simple to use, place a cotton pad, press down a few times - ready to use...
Jeg elsker mine smarte dispenser flasker, som jeg har købt billigt fra Kina på Ebay. Jeg har en til ren acetone til brug når jeg skal gøre stamping plader og redskaber rne, en til propylalkohol, som jeg affedter minenegle med inden jeg lægger base coat, og en til hver af mine egne blandinger. De er enkle at bruge, læg en vantrondel på, pres ned et pargange - færdig til brug...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...