Check out my freehand nail art in the folders/pages above this line :) - Se min frihånds nail art i fanebladene over denne linie :)Viser indlæg med etiketten torn. Vis alle indlæg
Viser indlæg med etiketten torn. Vis alle indlæg

onsdag den 15. februar 2012

1½ months of repairing a ripped/torn nail with a teabag – 1½ mdr. med reparation af revnet negl med tebreve

Dansk, kursiv og blå!
In the beginning of December, my thumb nails were longer than ever, and they both naturally curl inwards at the outside, getting more pronounced the longer they get. I had filed the sides, and if it was because of a lot of typing, I don’t know, but within a few days they both showed a rip in the middle of the nail bed. Needless to say, I was extremely careful and did not use my thumbs as tools whatsoever, and I filed them rather short.
Mid December I decided it was time to do something, my right thumb had twice been in danger of a serious break, where bloodshed would have been the result. So I patched the break and the area around it with a tiny piece of teabag. First I added a little base coat to the area, then I placed the little piece of tea bag, and with a rosewood stick and/or tweezers I placed it properly and flattened it. After a while i added base coat as normal. Se photos below.
Note: If I really worked with my hands, I secured the thumbs with band aid or similar for an extra support of the breakIn the future I'm going to use another method (see farther below), but the theabag method is an easy quick fix.
Oh, and yes, I know I have pronounced ridges beyond buffing, but I have learned to live with them as a part of getting older :)
I begyndelsen af December var mine tommenegle længere end nogensinde, og de har begge en tendens til at bue mere og mere ind mod fingeren på ydersiden, og det forværres jo længere de bliver. Jeg havde filet siden for at gøre det mindre udtalt, men indenfor få dage revnede de begge nede midt på fingeren. Om det var arbejdet ved computeren, der var medvirkende årsag, ved jeg ikke, men det er vist ikke nødvendigt at sige, at jeg ikke brugte mine tommelnegle som redskaber, og jeg fik dem filet langt ned!
I midten af december gik den ikke mere, det var tid at gore noget, min højre tommel havde to gange været I fare for virkelig at hænge fast, og det ville have forårsaget et blodblad. Jeg reparerede bruddet og området omkring det med et lille stykke af et tebrev. Ført duppede jeg området med en grundlak/base coat, og så placerede jeg det lille stykke, som jeg ved hjælp af en rosenpind (pincept kan også bruges) fik sat ordentligt på plads, og efter kort tid, lagde jeg grundlak som sædvanligt.
OBS: Hvis jeg rigtigt skulle bruge mine hænder, brugte jeg f.eks. plaster omkring mine tomler for at give ekstra støtte til bruddet. I fremtiden vil jeg helt klart bruge den metode, som jeg nævner aller nederst, men som en hurtig løsning virker tebrev metoden fint!
Og ja, jeg har udtalte riller der forlængst har passeret buffing stadiet, men jeg har lært at leve med dem som en del af at blive ældre :)
December 18. right/højre
I should soon learn, that the patch needs to go all the way down to the skin.
Jeg skulle hurtigt lære, at lappen skulle gå helt ned til kanten af neglen...
With a ridge filler base coat - med en ridge filler grundlak
I had gotten some glue, and here below you can see, that I used it the same way. But after having done that a couple of times, I felt my nails started to peel, so I went back to the base coat method, because there were no difference in how long they worked between applications.
I change polish often, and sometimes a patch would last 3-4 changes – but sometimes/often I had to redo it every time I changed polish.
Efter at have fået fat i neglelim, brugte jeg samme opskrift, se nedenstående billeder. Men efter nogle gange, syntes jeg at neglen blev noget skør og splintrede, så jeg gik tilbage til grundlak metoden – og der var overhovedet ingen forskel på, hvor længe det holdt. Jeg skifter lak ofte, og sommetider kunne lappen holde til 3-4 skift, men oftest måtte jeg skifte den for hvert skift af neglelak.
December 22.

The glue is dry, and I'm ready to add base coat as normal
limen er tør, og jeg er klar til at lægge grundlak som sædvanligt
January 12, it looked like below, and I could have filed it down, but it would have been sore, so I decided to go for a few more days...
Den 12 januar så neglen ud som nedenfor, og jeg kunne have filet den ned, men det ville have været lidt ømt, så jeg besluttede at lappe i lidt flere dage...
January 12.
Patch ready for a ridge filler base coat - klar til et lag ridge filler toplak
Base coat is dry - ready for nail polish
- grundlak er tør, klar til neglelak
January 18. almost getting there, but I want to wait until after the weekend....
18. Januar - så er jeg næsten klar, men vil vente til efter weekenden...

 January 22th finally patch free - endelig lappefri den 22. januar!!

If, or rather the next time, I rip/tear/break a nail, I'll use silk wrap, resin and activator to fix it. I bought it HERE + silk wraps (the set is with fibreglass), and I'll make a new post, when I need to use it...
This VIDEO from JapanNailAndMore really clarified all the doubts and questions about using resin and activator, it's a fantastic tutorial.
NOTE: Even if the product is called lightless gel, it has nothing to do with gel nails, as also stated in the video.
Hvis, eller rettere når det sker igen, vil beg bruge såkaldte silk wraps til at fixe problemet. Jeg har købt et sæt HER + silke wraps, fordi sættet er med fiberglas wrappings - men mere derom når jeg får brug for det.
I mellemtiden kan du se denne VIDEO fra JapanNailsAndMore, der udførligt viser hvordan man kan gøre og få et flot resultat. 
OBS, selvom det produkt hun bruger hedder gel uden lys, så har det intet med gelenegle at gøre, hvilket hun også understreger i videoen.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...