Check out my freehand nail art in the folders/pages above this line :) - Se min frihånds nail art i fanebladene over denne linie :)Viser indlæg med etiketten neglelak. Vis alle indlæg
Viser indlæg med etiketten neglelak. Vis alle indlæg

fredag den 1. juni 2012

How many polishes winner - and a new "home" for my polishes

I almost fell of my chair, when I saw the first guess in my guess how many polishes contest - click HERE
It was made by Zebra-nails, she guessed 210 - the exact number of polishes I had at the time!!
Congratulations Irina - I have sent you an email with some polishes to choose from :)

Jeg faldt næsten af stolen, da jeg så det første bud i "Gæt hvor mange neglelakker konkurrencen" se HER 
Det var Zebra-nails, der gættede på 210 - det helt nøjagtige antal, som jeg havde på daværende tidspunkt!!
Til lykke til Irina, jeg har sendt hende en mail med navnene på nogle lakkerr som hun kan vælge blandt :)

And all my polishes have moved, a dream come through - but not far, to the other side of the wall in a completely new "home" - each drawer holds 180 polishes, so you do the math ;) I have chosen only to use the part of each drawer that I easily can see, when I pull it out.
I have not yet decided whether to sort by color or by brand, so far I'm just testing. The upper drawer is only high enough for Essie, Essence and A-England type of bottles.
The lowest drawers I use for storing extras like cotton pads, nail wheels, swatch sticks etc.
Check in later today for "The next episode of Soul Sista" :)
Og alle mine lakker er flyttet, en drøm er gået i opfyldelse - dog kun over til den anden væg i en splinterny kommode - hver skuffe kan rumme 180 lakker, så du kan selv regne lidt på det ;) Jeg har har valgt kun at bruge den del af skuffen, som jeg har overblik over, når jeg trækker den ud.
Jeg har endnu ikke ebesluttet om jeg vil fortere efter farve eller mærke, afprøver stadig.  Den øverste skuffe er kun høj nok til Essie, Essence og A-England størrelse flasker.
De nederste skuffer bruger jeg til diverse tilbehør og lager af vatrondeller, vatpinde, negle hjul og pinde m.m. Kommoden er en Kaagaard, 80 bred, 47 dyb og 124 høj, fås også lavere.
Kig ind senere idag for at se "Næste episode af Soul Sista"
Each drawer can hold 180+ polishes - hver skuffe kan rumme 180+ lakker
I have heightened the bottom with a cut out piece of styrofoam and placed some anti-slip on top - jeg har gjort bunden højere med en flamingoplade hvorpå jeg har placeret anti-slip underlag.

On the top there is room for only one of my acrylic polish racks, I'll use it for untried (there really should be more on it - ups..) På toppen er der kun plads til den ene af mine akryl trappereoler, jeg vil bruge den til de endnu ikke afprøvede (der skulle vist være lidt flere på den, ups...)

torsdag den 17. maj 2012

Contest: How many polishes? - Konkurrence: Hvor mange neglelakker?

Dansk, se længere nede.
Several of you have asked me: - How many polishes do you have? And I have truthfully answered that I didn't really know...
But the chains for my swatch sticks, were the first step in registering my polishes, and when my good friend Lydia from Purple Castle made me a kick ass nice spreadsheet I finally had the tools I dreamed of...
But then I thought to myself, why not make a fun contest (open Internationally) - and here it is, the rules are very simple:
01. You need to be a visible reader through Google Friend Connect (right upper corner: "Become a reader..."), make sure that your email is visible (or that I have it).
02. You can make one guess only based on the photos in this thread, (please note that it's the same polishes - differently placed on the table - on all photos) and you write your guess in this thread. If you later regret your guess, you can delete the first and guess again, but only once.
03. The winner who either is spot on - or is closest to the number, can chose one of 5-10 polishes, that I will select during my registration, and I'll add small surprises. If more than one have guessed right, I have to ask random.org to help...
04. You can guess the rest of May month, and by then even I will know how many polishes I have (of course not counting new purchases after the photos in this thread)!!
05. The winner has 48 hours to reply to the email I send on June 1st. I also will blog about it, showing my nail polishes closer up...
Hint: you can enlarge the photos by clicking on them...

Mange af jer har spurgt: - Hvor mange lakker har du? og jeg har helt sandfærdigt svaret, at det vidste jeg ikke rigtigt...
Men da jeg satte mine swatch sticks på kæder, var det startskuddet til en registrering af mine lakker, og da min gode veninde Lydia fra Purple Castle lavede at supersmart regneark til mig, havde jeg endelig alle de redskaber, jeg havde drømt om...
Og så tænkte jeg: hvorfor ikke lave en sjov konkurrence - og her er den, reglerne er meget enkle:
01. Du skal være synlig læser via Google Friend Connect (øverste højre hjørne: "Become a reader..."). Din email skal være synlig i din profil, eller også skal du på anden måde give mig den.
02. Du kan baseret på billederne (bemærk venligst at det er 3 fotos af de samme lakker, blot placeret forskelligt på bordet) her i tråden gætte en gang og skrive antallet her i tråden, hvis du senere fortryder dit gæt, kan du slette det første og gætte igen, men kun EN gang.
03. Den der gætter antallet, eller kommer det nærmest, kan vælge en af mellem 5-10 lakker, som jeg vil vælge under registreringen, og jeg har også et par små overraskelser. Hvis flere gætter rigtigt, må jeg tage random.org til hjælp...
04. Du kan gætte resten af maj måned, og til den tid ved selv jeg, hvor mange lakker jeg har (naturligvis uden at tælle nyindkøb efter disse fotos med)!!
05. Vinderen har 48 timer til at svare på den mail jeg sender den 01. juni. Jeg laver også et indlæg om det og viser mine lakker lidt tættere på...
Hint: billederne kan forstørres hvis du klikker på dem...
 
 

tirsdag den 8. maj 2012

How to make a manicure last – my tips & tricks, hvordan du får en holdbar manicure – mine tips & tricks!

Dansk, skrevet med kursiv.
See the manicure on day one HERE.
On a holiday I can make a manicure last 10+ days (of course a little less at home) with a minimum of tip wear. Normally I would have filed away the tip wear and I could have added an additional coat of top coat if a minor repair was needed – but I didn’t this time, I wanted to see what it would look like after 10 days!
There are of course some very basic rules, you have to follow, and then there are tips and tricks involved, and you have to experiment, to find what works best for YOU!!
If you would ask me to give advice, it would be…
Se manicuren på dag et HER.
På en ferie kan jeg få min manicure til at holde 10+ dage (naturligvis lidt kortere tid herhjemme) med minimalt slid på tipperne. Normalt ville jeg bare file sliddet på tipperne væk og om nødvendigt have foretaget en lille reparation efterfulgt af et nyt lag toplak – men denne gang lod jeg være med det, for jeg ville se og vise, hvordan det ville se ud efter 10 dage!
Der er naturligvis nogle helt åbenlyse ting, man skal overholde, og dernæst er der tips og tricks, som du muligvis skal eksperimentere lidt med for at finde ud af, hvad der virker bedst for DIG!!
The nail has grown, but the tip wear is minimal after 10 days. An evil staircase "bit" my pinky ;) Neglen er vokset, men slitagen er efter 10 dage minimal. Et "ondt" gelænder bed min lillefinger ;)
 
01. When you file your nails, make sure that the free edges are completely smooth and without filing bits under the nail. My Leighton Denny crystal file files without leaving any “shavings” under the tips, but if your file does, you can use a shiner-buffer on the free edge until it feels completely smooth and pleasant to touch.
Also it’s better to file the very corner of the square tip a tiny bit to round it a little, so that they too are pleasant and very smooth to touch, that gives a lot more wear for me at least.
Når du filer dine negle, skal du sikre dig at tippen er fri for rester efter filningen, og de skal være fuldstændigt glatte og behagelige at røre ved. Min Leighton Denny crystal file filer uden at efterlade rester på undersiden af neglen, men hvis din gør, kan du bruge en shiner-buffer (til at gøre overfladen af neglene skinnende uden at tage noget af) indtil neglekanten føles helt afrundet of behagelig at røre.
Hvis du har valgt at have ”firkantede” negle, hvor du sliber lige over, er det en god ide at runde hjørnerne en lille smule, så de er behagelige at røre ved, det giver ekstra holdbarhed for lakken.
A really god crystal files does not leave shavings. But you can smooth the free edge with a shiner, the white one below. En virkelig god krystal fil efterlader ikke file-rester under neglen. Men en såkaldt shiner (den hvide nederst) kan også afglatte negletippen fuldstændigt.
 02. Degrease you nails with rubbing alcohol and let it dry before you add a base coat.
Affedt dine negle med propyl akohol (fås bl.a. i Matas) og lad neglen tørre før du lægger grundlak.

03. A base coat that works for me – might not work for you, so you have to experiment. I have ridges, and my favorite BC is the Nail Tek Foundation 1 ridge-filling base coat.
En grundlak der virker godt for mig, behøver ikke nødvendigvis virke godt for dig, så du er nødt til at afprøve flere forskellige. Jeg har kraftige riller, så jeg jeg bruger Nail Tek Foundation 1 ridge-filling base coat, der er min klare favorit.
04. The same goes for the choice of polish brand – for me NO other brands give me better wear than China Glaze. OPI comes next, but all others I tried gives tip wear pretty fast.
Det same gælder valg af neglelak mærke – for mig er der INGEN andre lakker der giver længere holdbarhed end China Glaze. OPI kommer som nr. 2, men alle andre viser meget tidligere slitage på neglekanten.
05. Apply two coats rather than one – and REMEMBER to swipe the free edge with polish.
Læg hellere 2 lag lak end et – og HUSK at stryge lakken hen over negletippen (neglens afslutning).

06. Make sure to clean any “mishaps”, because if polish touches both nail and the skin/cuticles it’s more prone to peel and chip. Keep a tiny “gutter” along cuticle and sides. I use a thin, square eyeliner type of brush (actually from a kit of nail brushes from Ebay). I dip it in polish remover and clean up. You can use a cotton bud, but I prefer the brush that never removes more than wanted.
Sørg for at din neglelak ikke sidder andre steder end på neglen, rens/fjern alle uheld væk, dels gør det resultatet meget smukkere, men hvis lak rører både hud/neglebånd og negl, er der langt større risiko for at din lak skaller af i stykker. Så have en lille smule bar negl langs neglebånd og neglens sider. Jeg bruger en firkantet supersmal pensel (eyeliner type) der kommer fra et nail art pensel sæt fra Ebay. Du kan også bruge én vatpind, men den fjerner lettere mere lak end ønsket.
 
07. Use a GOOD (preferably quick drying) top coat, again remember the free edge, for me there is no other than Seche Vite. Remember to apply with a good drop on the brush, it needs to be applied generously.
Brug en GOD (helst hurtigttørrende) toplak, og huske igen negletippen. For mig er Seche Vite den allerbedste, og husk at lægge den på med en god perle på penslen, den skal lægges på i et ret tykt lag.

08. Do not push your cuticles more than absolutely necessary during the period you want your manicure to last, and don’t get in contact with the polished area of your nail. Push gently and do not use a pusher of metal (I actually never do any longer) – use a rosewood stick or even better a “Hoof Stick” from Leighton Denny.
Lad være med at skubbe neglebånd tilbage mere end højst nødvendigt i den tid, du gerne vil have din lak til at sidde, og rør ikke lakken. Brug ikke en neglebåndsskubber af metal (en sådan bruger jeg overhovedet ikke længere), for risikoen for at du ”skubber” i lakken er for stor. Brug en rosenpind eller endnu bedre en “Hoof Stick” fra Leighton Denny.
09. Do NOT shower, do the dishes = have your hands in water before a manicure, I let them be out of water at least 3 hours, if I'm unpolished. Less if I do wear polish. The nail absorbs water, and when it dries it gets smaller and makes your polish peel off!
Lad der går mindst 3 timer fra brusebadet/opvasken eller andet hvor du har hænderne i vand, hvis du ikke i forvejen har neglelak på. Hvis du har, kan du nøjes med kortere tid. Neglen absorberer vand, og når den tørrer kryber den, og din lak skaller af.

And finally the basics that we all know, but maybe needs to be reminded of – og til slut de ting vi alle ved, men måske har brug for at blive mindet om:
10. Do NOT tap your nails on any kind of surface – and do NOT use your nails as tools…
Tap ikke dine negle mod nogen som helst slags overflade – og brug IKKE dine negle som redskaber…
11. Do NOT pick your nail polish nor sides of nails/cuticle areas.
Pil ikke i din neglelak, ejheller ved neglebånd eller siden af neglen.
12. Keep your hands and cuticles moisturized Use hand lotion or creme and of course cuticle oil/creme.
Hold dine hænder og neglebånd bløde, brug håndlotion eller creme samt olie eller creme til neglebåndene,
12. Try to get rid of ANY bad "nail-habits" you might have!
Prøv at vænne dig af med alle dårlige "negle-vaner", som du måske har! 
Below you can see a handy makeup purse with a lot of room (Gillian Jones) that I use for nail stuff on travel. I haven't yet need it, but it's nice to be prepared.
Nedenstående kan du se en smart og rummelig negletings-makeup pung (Gillian Jones, købt i Matas, se link HER), som jeg endnu ikke har haft brug for de sidste to gange vi har været afsted. Men det er rart at være forberedt, hvis der skulle ske noget...
 

fredag den 4. maj 2012

Seriously massive haul – 488 new bottles!!!!!

488 bottles of new nail polish, is a dream for any nail polish blogger, right ? Please read on...
During my recent blog break my husband and I went to Germany, the very southern part on a beer hunting trip. The weather was amazing most days, 28-32 degrees Celsius – and a lot of the time we drove along mountains with snow, it was surreal and stunning.
We drove from place to place buying beer and we slept at a new Brauerei Gaststätte each night.
But I also found a little time to visit a few DM drugstores, they carry a wide range of nail polish.
So the final result was 458 different bottles of beers that I have not yet tasted & rated on RateBeer + some we already know, see my RateBeer profile HERE – and 30 new colors of nail polish!!!
The price is so much lower in Germany (on both beer and nail polish), so I also bought colors that I normally do not wear, mainly nudes or kind-of-nudes and of course colors that I simply fell in love with. And another yellow sooo close to the ones I have, I really must have my head examined, there must be a yellow filter, that doesn’t work LOL
I'll show the colors with names soon, starting tomorrow - and I have started using the colors for nail art, a new each day...
OK – without further ado photos, and DID you think I had gotten 488 new bottles of polish, my inner child wants to know, if she fooled you for a brief moment ;)

488 nye flasker neglelak, ville være en drøm for enhver neglelaksblogger, ikke? Læs venligst videre...
Mens jeg hold blogfri for nylig tog min mand og jeg til det allersydligste Tyskland på øljagt. Vejret var forrygende, 28-32 grader de fleste dage, og meget af tiden kørte vi lang sneklædte bjergkæder – det var surrealistisk og smukt!
Vi kørte fra sted til sted for at købe øl, og vi overnattede på forskellige Brauerei Gaststätte hver nat. Men jeg fik også lidt tid til at besøge et par DM (i stil med matas), som fører et kæmpe udvalg af neglelak. Så slut resultatet blev forskellige 458 flasker øl, som jeg endnu ikke har smagt og anmeldt på RateBeer + nogle gamle kendinge, se min RateBeer profil HER – og 30 nye farver neglelak!!!
Prisen på neglelak (og øl) er som bekendt meget lavere i Tyskland end herhjemme, så jeg købte også farver, som jeg normalt ikke bruger, mest nudes og næsten-nudes, men naturligvis også en masse farver, som jeg bare forelskede mig i. OG endnu en gul, der er SÅ tæt på de gule jeg i forvejen har, jeg må virkelige se at få mit hoved undersøgt, der må være et gult filter, der ikke virker hahaha
Jeg lover at vise farverne med navne snart, de første allerede i morgen - ligesom jeg er gået igang med at lave nail art på farverne, en ny hver dag....
OK, uden yderlig snak – fotos, men forresten troede du at jeg havde fået 488 nye lakker, mit indre barn vil gerne vide om hun narrede dig et kort øjeblik ;)
 
 
 
 
The beers are all different ones except a few "oldies but goodies"
Quite pretty, right??

lørdag den 7. april 2012

Swatch Saturday: My kitchen in the early 70'ties + China Glaze Chocodisiac swatches & review

This post is from the end of January, but now it has to break it or make it - hopefully this is a slow Saturday LOL - tomorrow and Monday I promise you flower mani's!!
In the early 70'ties brown combined with yellow or orange was SOOOO trendy, and dark colors in kitchens and bathrooms were new & hot. And basically everything in my first own kitchen was brown and yellow - I guess that massive brown period (in clothes and furniture too) is the reason why I got SO fed up with most brown colors.
When I swatched (see further below) China Glaze Chocodisiac, that is a great color for several kinds of animal print, I wanted to do some very simple nail art - and it brought it all back...
Dette indlæg er fra slutningen af januar, men nu små det briste eller bære, det er forhåbentlig en stille lørdag ;) - i morgen og mandag kommer der blomster igen!
I begyndelsen af 70'erne var brun og gul eller orange virkelig HOT, dengang var man ikke vant til farver i badeværelser og køkkener, men pludslig kunne alle hvidevarer fås i brun og andre farver. Og næsten alt i mit første køkken var brunt og gult, foruden at brunt også prægede moden i møbler og tøj, så det er klart en medvirkende årsag til, at jeg i dag er SÅ færdig med de fleste brune farver.
Da jeg swatchede (se længere nede) China Glaze Chocodisiac, der passer superfint til mange slags dyreprint, ville jeg lave lidt let nail art på den - men det bragte alle minder tilbage...
 

China Glaze Chocodisiac, is from the Guilty Pleasures Coll. 2006. It’s a warm red-toned chocolate cream color. It’s applies well, dries quickly and is opaque in 2 coats. Here you see it without a top coat.
China Glaze Chocodisiac, er fra Guilty Pleasures Coll. 2006. Den er en rødtonet chokoladefarvet creme lak. Den er let at påføre, tørrer hurtigt og dækker fint ved 2 lag. Den vises her uden toplak.
 
<a href="http://www.bloglovin.com/blog/3154189/marias-nail-polish-blog?claim=xwmcyjmhqsp">Follow my blog with Bloglovin</a>

tirsdag den 27. marts 2012

100 followers International giveaway + my very own nail workspace

DANSK, se længere nede.
If you want to see photos of where I do my nails, check them out farthest below...

I love each and every one of you that chooses to follow me, and the ones that truly amazes me and makes me happy at heart are those of you who chooses to follow me, not because of a giveaway, but because you most of the time like what you see!
To show my appreciation I came up with rules for the giveaway that secure that one of you is going to be the winner, and new members still have a very good chance!

To have a chance to win, you need to:
– follow me by Google Friend Connect (right side menu at the top)
AND
– if you have a blog (polish or nail art) with a visible blog list, my blog should be on it
AND
– your user name should be among the names on “My precious commentators” (right side menu mid side, and it counts each time you leave a comment in a post) – PLEASE NOTE: If I get the feeling you just copy & paste the same comment and randomly add it a lot within a short time span, your user name will be excluded, just like excluded my own!
OR
– your username should among the names in the “Top 10 members” (right side menu lower mid side) IMPORTANT: You need to be logged in via Google friend Connect to be counted!
If your name appears on both lists, it counts as two chances.
May 15 during the day Danish time the time is up, and I’ll let a software (or maybe my husband) draw a lucky winner among these 30 names of either:
a gift certificate in an onlinie/eshop of your choice (with a safe check out) with the value of 200 Danish Kroner – at the moment eual to 35-36 US Dollar, 26-27 Euro's or 22-23 Pound Sterling. If you have a PayPal account (or a Danish back account) I also can transfer the money, if you want to shop in a “real” shop close by, or simply prefer to have the money for a future buy
OR
Glitter Gal Lizard Belly 15ml (the new big bottle) + a little “something” shipped from me to your address.
If the winner doesn’t want the prize, I’ll draw another winner.
So IF you know you are away/not checking email in the days after May 15, please send me an email telling me so!
Good luck!

DANSK:
Hvis du vil se billeder af, hvor jeg laver min nail art, så kig nederst i indlægget!

Jeg værdsætter hver enkelt af jer, der vælger at følge mig, højt! Og de af jer, der gør mig utroligt glad og overrasket, er de af jer, der følger mig, ikke på grund af en giveaway, men fordi i det meste af tiden kan li’ hvad jeg laver!
For at understrege, hvor meget det betyder, har jeg valgt regler for denne 100 læsere giveaway, der tilgodeser jer, men stadig gør det muligt for nye medlemmer at være med!

For at have en chance for at vinde, skal du:
– følge mig via Google Friend Connect (menuen til højre foroven)
OG
– hvis du har en blog vedr. neglelak eller nail art med en synlig blogliste, skal min blog være på den
OG
– dit brugernavn skal være blandt navnene på “My Precious Commentators” (menuen til højre, midt på, den tæller hver gang du skriver en kommentar til et af mine indlæg). BEMÆRK: Hvis jeg ser at du bare kopierer den samme kommentar og tæppebomber forskellige indlæg på kort tid, så bliver dit bruger navn ekskluderet, ligesom jeg har ekskluderet mit eget!
ELLER
– dit brugernavn skal være blandt ”top 10 members” (menuen til højre lidt under midten) VIGTIGT: du skal være logget på via Google Friend Connect, for at den tæller dit besøg.
Hvis dit navn forekommer på begge lister, tæller det med to gange!

Den 15. maj er det i løbet af dagen slut, og derefter vil jeg lade en software (eller min mand) trække lod blandt de 30 navne, og vinderen kan vælge mellem enten:
et gavekort på 200 danske kroner (eller vekslet til den ønskede valuta) til den online shop du ønsker, hvor det er muligt at købe gavekort på en sikker måde, alternativt kan jeg overføre 200 til din danske bankkonto, hvis du vil handle lokalt eller vente med at bruge pengene til senere
ELLER
Glitter Gal Lizard Belly + en lille overraskelse sendt fra mig til dig.
Hvis vinderen ikke ønsker at modtage gaven, trækker jeg lod igen.
Derfor er det en god ide at orientere mig, hvis du ved du ikke er online/tjekker email i dagene efter den 15. maj.
Held og lykke!

This is one part (we do have another "normal" part with sink, spice, dishwasher and fridge, where we cook) of our kitchen and here I do my nails, and this is EXACTLY as messy as it looks on a typical day when I have done nails. I work standing, because that is easiest after the neck and shoulder surgeries. I'm a brushacohlic, (there are more in one of the tiny acryl drawers) and have bought way more than I need, but I like to have some to choose from and experiment with. As you can see everything is within reach, and even if it looks chaotic I know where to find what. I know you probably want to know that the thingy on top of my box with arylic colors is, it's my secret weapon helping my old eyes when I do fine details. It's an OptiVisor (5), that enlarges everything 2½ times (but gives a very short focal depth); jewelers use them. On top of the fridge one of the cats often sleep, that's why there is a pillow. Anything else you wonder about - ask...
Dette er en del af vores køkken, (lavet i forb. med ombygning, vi har også en "normal" del med vask, komfur, køleskab og opvaskemaskine, hvor vi laver mad) og her leger jeg med nail art, og det er PRÆCIS ligeså rodet som det typisk ser ud, når jeg har ordnet negle. Jeg arbejder stående, efter opreationer i nakke og skuldre er det det letteste for mig. Jeg er en penselnarkoman og har langt flere, end jeg har brug for (der er flere i en af de små acrylskuffer), men jeg elsker at have noget at vælge imellem og eksperimentere med. Som du kan se, er alt indenfor rækkevidde, og selvom det ser kaotisk ud, så ved jeg hvor jeg skal finde hvad. jeg gætter på, at du gerne vil vide hvad tingesten ovenpå boksen med akrylfarverne er, det er min hemmelige våben og hjælp til mine gamle øjne, når jeg maler fine detaljer. Det er en OptiVisor (5), der forstørrer 2½ gange (men det giver en meget begrænset dybdeskarphed), din guldsmed har måske en. øverst på køleskabet er der en pude, fordi vores katte elsker at sove deroppe. Hvis der er andet du undrer dig over, så spørg :)
 
 
 

lørdag den 25. februar 2012

Best Sence nail polish swatches & review - anmeldelse

KKCenterHK kindly asked me, if I was interested in reviewing any of their products, and I immediately fell for this set BESE-N331-55-40-68 of Best Sence nail polishes.
Furthermore they have given me a 10% off coupon code to share with my readers - that doesn't expire until January 31th 2013, it's BLGA359ME10, so feel free to use it.
KKCenterHK spurgte om jeg ville være interesseret i an anmelde nogen af deres produkter, og mit blik faldt straks på dette sæt BESE-N331-55-40-68 af Best Sence neglelak.  
OG de har givet mig en minus 10% kupon kode, som jeg kan dele med jer, mine læsere, den udløber først den 31.01.13 - den hedder BLGA359ME10, så brug den endelig!

Facts about the swatches below
: All 3 polishes are shown over a ridge filler base coat and without a top coat. Their finish is quite shiny, they are very well pigmented, but all are shown in two coats. They all are frosty/metallic polishes that often are prone to brushmarks. # 68 had no problems, #55 not problems visible to the naked eye, but #40 that was a bit tricky. Dry time is slow, the formula is nice in consistency, and the brush is nice to use.
Fakta om nedenstående swatches: Alle 3 lakker er vist over en ridge filler grundlak og uden en toplak. Finish er ret skinnende, de er velpigmenterede, og er vist med to lag. De er alle af perlemor/metallic familien, som generelt ofte giver mærker efter penslen, men nr. 68 var helt problemfri, nr. 55 ikke noget særligt, hvorimod nr. 40 var en smule besværlig. Tørretiden er langsom, lakkens konsistens er fin, og penslen er god at bruge.

Best Sence 68 is a beautiful, shimmey metallic golden polish, it’s like liquid gold!
Best Sence 68 er en smuk, perlende metallic guldfarve, den er som flydende guld!

 
Best Sence 55 is a bright cool-shade green polish with duochrome tendencies slightly shifting to gold. It’s very pretty.
Best Sence 55 er en smuk kold grøn med duochrome tendenser, hvor den skifter lidt til guld. Den er rigtigt køn.


Best Sence 40 is frosty, metallic light blue color, that reminds me of the sky on a frosty, sunny dag, I’s gorgeous.
Best Sence 40 er en frosty metallisk lys blå farve, som minder mig om himlen på en solrig frostdag, den er bare så lækker.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...