Check out my freehand nail art in the folders/pages above this line :) - Se min frihånds nail art i fanebladene over denne linie :)onsdag den 29. februar 2012

I break for pink flower manicures

 
 
The name is inspired by the base color, OPI I Brake for Manicures, see swatches & review farther below. On it I did one-stroke flowers (back in January) in acrylic colors in pink and white, purple, green leaves, and the center of each flower was dotted with China Glaze Blonde Bombshell, and finally I added Seche Vite top coat to seal in the design. One of my white acrylic colors crackle, when it dries, and I wanted that look in this mani. 
Do you brake for flower mani’s too???
Titlen er inspireret af navnet på grundfarven, OPI I Brake for Manicures, se lakken uden nail art længst nede. Jeg malede (engang i januar) one-stroke blomster på den med akrylfarve i pink, hvid, lille og jeg brugte grønt til bladene. Blomsternes midte dottede jeg med China Glaze Blonde Bombshell, og til slut lagde jeg Seche Vite toplak for at beskytte designet. En af mine hvide akrylfarver krakelerer, når den tørrer, og det var det look, jeg gik efter her.
Bremser du også for blomster manicurer :)

I Brake for Manicures is from OPI Touring America Collection 2011. I love the name and it was part reason why I bought it. But I wasn’t disappointed. It’s a cream polish in a dark eggplant color that in certain kinds of light looks almost black. It’s easy to work with, 2 coats gives full opacity and it dries quickly.
I Brake for Manicures er fra OPI Touring America Collection 2011. Jeg elsker navnet der delvist var grunden til, at jeg købte den. Men jeg blev ikke skuffet. Det er en creme lak i en mørk aubergine farve, der i visse former for belysning virker næsten sort. Den er let at påføre, 2 lag dækker fint, og den tørrer hurtigt.

tirsdag den 28. februar 2012

Earthward Secondhand Silk dots + Misa Earthward Swatches & review - anmeldelse


I got the idea to let the handsome dark chocolate brown Misa Eartward (se swatches below) meet the delicate, slightly dusty rose/pink China Glaze Secondhand Silk, so I went ahead using a dotting tool and finished with a top coat.
A super quick and easy mani, you can combine whatever colors you like...
Jeg fik lyst til at lade den smukke, mørke chokoladefarvede Misa Earthward (se den alene her nedenstående) møde den gammelrosa/lyserøde China Glaze Secondhand Silk, så jeg gik i gang med et dotting tool og afsluttede med en toplak.
Det er et superhurtigt og let design, og du kan kombinere alle mulige farver...
Earthward is a dark chocolate warm earthy toned polish with a light shimmer and light metallic kind of finish. I'm not really a brown color person, but this is so dark and nice. One coat is almost enough, but this is two coats over one coat of ridge filler base coat and without a top coat. It dries medium fast with a shiny finish.
Earthward er en mørk, varm, jordbrun chokoladefarve med et let shimmer og et let metallic præg. Jeg er ellers ikke så meget til brunt, men denne er lækker og mørk. Et lag er næsten nok, men her ser du to lag over et lag ridge filler som grundlak, men der er ikke brugt toplak. Den tørrer forholdsvis hurtigt og med en skinnende finish.

mandag den 27. februar 2012

Hiding in blue – skjult i blåt

 

 
I really liked the blue in blue "Flowers from Indigo Ocean" yesterday (check them out if you haven't seen them), I felt like more blue in blue. 
And that gave me the idea to do a “Hiding in x” camouflage series, starting with blue colors added with a dotting tool.
The base color is China Glaze Eyes Like Sapphires, and the other colors are China Glaze First Mate + Electric Beat + Bahamian Escape, Nubar Baby Blue and Essie Smooth Sailing, and I finished off with a top coat.
Jeg kunne godt li’ de blåt i blåt blomster fra igår "Flowers from Indigo Ocean" (tjek dem ud, hvis du ikke har set dem) så fik lyst til mere blåt i blåt.
Og det gav mig så ideen til at lave en ”Skjult i x” kamuflage serie, hvor jeg starter med blå farver påført med et dotting tool.
Som grundfarve har jeg brugt China Glaze Eyes Like Sapphires, og de andre farver er China Glaze First Mate + Electric Beat + Bahamian Escape, Nubar Baby Blue og Essie Smooth Sailing, jeg afsluttede med en toplak.

søndag den 26. februar 2012

Flowers from the Indigo Ocean

My stash of flower mani’s in the “photo vault” is piling up, so I hope you like flowers, you are going to see quite a few on my blog in the month to come…
This is two coats of Nubar Indigo Ocean and the rest I painted with acrylic colors. The flowers I did with the one-stroke technique and I outlined them with a fine brush in gold acrylic, just like I did HERE. Finally I top coated with Seche Vite.
Min beholdning af blomster manicurer i “foto lageret” er ved at fylde en del, så jeg håber du kan li’ blomster, for du kommer til at se en del den næste måneds tid…
Her ser du blomster malet med akrylfarve på 2 lag Nubar Indigo Ocean. Blomsterne er malet med one-stroke metoden og jeg har kantet dem med en fin pensel og guld akryl, ligesom f.eks. HER. Til slut lagde jeg Seche Vite Top coat.

Nubar Indigo Ocean + Mali-Blue + Baby Blue, swatches & review - anmeldelse

Before my main post later today, I have three beautiful blue Nubar colors to show you.
Før mit hovedindlæg kl. 15 i dag, har jeg fort lige tre smukke blå Nubar farver, jeg vil vise.
Nubar Indigo Ocean is a royal/cobalt blue shimmer polish, I think it’s absolutely gorgeous. It’s easy to work with, dries quickly and is opaque in 2 coats, here it’s shown without a top coat.
Later today I'll show you, what I did with it, I'm pretty pleased myself LOL
Nubar Indigo Ocean er en royal/kobolt blå shimmer lak, jeg synes den er særdeles smuk. Den er let at arbejde med, tørrer hurtigt og den dækker fint ved to lag. Her er den vist uden en toplak.
Senere i dag (kl. 15) vil jeg vise dig, hvad jeg malede ovenpå,  jeg er ret tilfreds med resultatet :)

 
Nubar Mali-Blue is a light blue (not like in baby blue) shimmer polish with a pearly, almost metallic finish. It really reminds me of the sky over a silent sea on a sunny summer day. It’s very easy to apply, and it dries quickly.Here you have 2 coats over a ridge filler base coat and without a top coat.
Nubar Mali-Blue er en lys blå (ikke som i baby blå) shimmer lak med en perle, ja næsten metallisk finish. Den minder mig om den blå himmel over et stille hav på en solrig sommer dag. Den er let at arbejde med, tørrer hurtigt og den dækker fint ved to lag. Her er den vist uden en toplak.

 
Nubar Baby Blue is a pale baby blue cream polish with a subtle and very light grey hue. It’s very easy to apply, and it dries quickly.Here you have 2 coats over a ridge filler base coat and without a top coat.
Nubar Baby Blue er en lyst pastel baby lyseblå creme lak med et ganske let gråt skær. Den er let at arbejde med, tørrer hurtigt og den dækker fint ved to lag. Her er den vist uden en toplak.

lørdag den 25. februar 2012

Best Sence nail polish swatches & review - anmeldelse

KKCenterHK kindly asked me, if I was interested in reviewing any of their products, and I immediately fell for this set BESE-N331-55-40-68 of Best Sence nail polishes.
Furthermore they have given me a 10% off coupon code to share with my readers - that doesn't expire until January 31th 2013, it's BLGA359ME10, so feel free to use it.
KKCenterHK spurgte om jeg ville være interesseret i an anmelde nogen af deres produkter, og mit blik faldt straks på dette sæt BESE-N331-55-40-68 af Best Sence neglelak.  
OG de har givet mig en minus 10% kupon kode, som jeg kan dele med jer, mine læsere, den udløber først den 31.01.13 - den hedder BLGA359ME10, så brug den endelig!

Facts about the swatches below
: All 3 polishes are shown over a ridge filler base coat and without a top coat. Their finish is quite shiny, they are very well pigmented, but all are shown in two coats. They all are frosty/metallic polishes that often are prone to brushmarks. # 68 had no problems, #55 not problems visible to the naked eye, but #40 that was a bit tricky. Dry time is slow, the formula is nice in consistency, and the brush is nice to use.
Fakta om nedenstående swatches: Alle 3 lakker er vist over en ridge filler grundlak og uden en toplak. Finish er ret skinnende, de er velpigmenterede, og er vist med to lag. De er alle af perlemor/metallic familien, som generelt ofte giver mærker efter penslen, men nr. 68 var helt problemfri, nr. 55 ikke noget særligt, hvorimod nr. 40 var en smule besværlig. Tørretiden er langsom, lakkens konsistens er fin, og penslen er god at bruge.

Best Sence 68 is a beautiful, shimmey metallic golden polish, it’s like liquid gold!
Best Sence 68 er en smuk, perlende metallic guldfarve, den er som flydende guld!

 
Best Sence 55 is a bright cool-shade green polish with duochrome tendencies slightly shifting to gold. It’s very pretty.
Best Sence 55 er en smuk kold grøn med duochrome tendenser, hvor den skifter lidt til guld. Den er rigtigt køn.


Best Sence 40 is frosty, metallic light blue color, that reminds me of the sky on a frosty, sunny dag, I’s gorgeous.
Best Sence 40 er en frosty metallisk lys blå farve, som minder mig om himlen på en solrig frostdag, den er bare så lækker.

Someone walked all over me :(

Do you know the feeling, someone walked all over you :(
And that’s how I felt, and I really don’t understand why ;)

Kender du følelsen af, at nogen bare har trådt på dig :(
Sådan følte jeg det, og jeg kan ikke forstå hvorfor ;) 


I almost didn't post this post from the very bottom of the vault, the color looks really unflattering on me LOL, but here you have it...
Base color is 2 coats of Essie Chinchilly and the stamping color is Konad Black and Essence plate for the paws and GCOCL b02 for the feet.
See swatches and review of Essie Chinchilly further down…
Jeg var lige ved at skrotte dette indlæg fra bunden af lageret, jeg synes slet ikke farven er pæn til mig, men her er det så alligevel...
Grundfarven er 2 lag Essie Chinchilly og stampingen er med Konad black og en navnløs Essence plade med poter og fødderne er fra GCOCL b02.
Se billeder af lakken alene og anmeldelse nedenstående.
 
Essie Chinchilly is a cream polish in a color hard to describe, it’s a kind of dark sand, grey with a brown hue with clear taupe tendencies, I bought in a "I need to have brown and beige phase", even if they don't look good on me - siiighhh.
It’s easy to apply, gives full opacity in 2 coats and it dries quickly.
Essie Chinchilly er en crème lak I en farve, der er svær at beskrive. Den er en slags mørk sand, grå med et brunt skær og taupe/mauve tendenser. Jeg købte den i en "jeg har brug for brun og beige fase", selvom det slet ikke klæder mig - suuk...
Den er let at påføre, dækker fint ved to lag og tørrer hurtigt.

fredag den 24. februar 2012

Spring green 2012 comparison - sammenligning

indoor/flash - indendørs/blitz
 
My second post today is just a quick comparison of 3 of the delicate, more or less pale spring green colors, I purchased so far. Left to right: Butter London Bossy Boots, Essie Navigate Her, DiorWaterlily, and the pinkie is Bossy Boots too.
Mit andet indlæg i dag er bare en hurtig sammenligning af de 3 sarte, mere eller mindre grønne forårsfarver, som jeg foreløbig har købt. Fra venstre mod højre: Butter London Bossy Boots, Essie Navigate Her, Dior Waterlily, og på lillefingeren også Bossy Boots.

A glittering plaid below deck

I don’t know what it is with me and China Glaze Below Deck I basically never wear nail polish without nail art or layering, unless it’s a magnetic polish, but with Below Deck I don’t really feel like adding anything. Twice I did however cave in, so you are about to see 2 more or less half-hearted designs, really uninspired I know – so please be honest, if you comment :) 
Let’s start with the second time, that I liked the best.
Jeg ved ikke hvad der er med mig og China Glaze BelowDeck Jeg har faktisk aldrig neglelak på uden nail art eller et lag flakies eller glitter, medmindre det er en magnetisk lak. Men jag får aldrig til til at gøre mere ved Below Deck. Men to gange har jeg tvunget mig selv, så nu vil jeg vise to mere eller mindre halvhjertede og uinspirerede forsøg, så vær endelig ærlig i din kommentar :) Lad os starte med den anden gang, som jeg bedst kan li’.
 
 
I added plaid stripes with Art Club stripers, the metallic rose is My-Gental and the blue is Midnight Blue, and I finished off with a top coat.
Jeg lavede plaid striber med Art Club stripers, den metalliske rosa er My-Gental og den blå er Midnight Blue, og jeg sluttede med en top coat.

And now onto the first time - og nu videre til den første gang...
 
 

The first time (after a failed stamping attempt on my pinkie) I used a little water based glue for nail art and drew some stripes with a thin brush. After a few moments I sprinkled the dusty rose colored glitter dust over my nails with a small, broad brush. But it looked a bit tame on Below Deck, so I used a little more glue, and after a while I added the blue glitter dust, and finished off with 2 coats of Seche Vite to fully even out the glitter.
Den første gang malede jeg (efter et mislykket stamping forsøg på lillefingeren) med en tynd pensel mønstre i vandbaseret lim, og efter et par øjeblikke dryssede jeg løs gammelrosa farvet glitterstøv på med en vifte pensel. Men det så lidt tamt ud på den mauve farve, så jeg gentog processen og dryssede nu blå glitterstøv på, hvorefter jeg afsluttede med 2 lag Seche Vite top coat for at jævne glitter overfladen helt.

torsdag den 23. februar 2012

Butter London spring/summer collection 2012


I just got my first 5 Butter London polishes, and if there is such a thing called a polishgasm ;) – that’s what I experienced when I unpacked these beauties, OHM – they are SO gorgeous!!
Jeg har netop købt mine første 5 Butter London neglelakker, og jeg ved ikke om der findes noget der hedder en neglelaksgasme ;) – i såfald var det hvad jeg oplevede da jeg pakkede disse skønheder ud – de er bare SÅ smukke!!

The first 3, I’m showing you are from the spring/summer collection 2012.  They are all shown with 2 coats over a ridge filler base coat and without a top coat. Unfortunately I cannot figure out how to color edit Slapper and Trout Pout to match real life, I can seethat Butter Londons own homepage doesn't really can either. But I'll describe them the best I can!
De første 3 som jeg vil vise er fra forårs/sommer kollektionen 2012. De er alle vist med 2 lag over en ridge fille grundlak og uden en toplak. Desværre formår jeg ikke at farveredigere Slapper og Trout Pout, så de er nøjagtige, det kniber også på Butter Londons egen hjemmeside. Men jeg vil beskrive dem så godt, jeg kan.


Bossy Boots is an opaque cream in a very light khaki green, described as light pistachio green. It was a tiny bit thick, ever so slightly, and didn’t applied as smooth as the others I tried, so I’ll add a touch of thinner before I use it again.
Bossy Boots er en meget lys khaki grøn, beskrevet som en lys pistachio grøn. Den var en lille, bitte smule tyk, så den var ikke lige så jævn at påføre som de andre, så jeg vil tynde den lidt inden næste gang, jeg bruger den.

Slapper is MUCH more teal green that this blue tone. Slapper er MEGET mere grøn teal end denne blå tone.
It's MUCH more teal green that this blue tone. Den er MEGET mere grøn teal end denne blå tone.
Slapper is an in your face cheerfully bright perfect green teal cream, OHMG it’s SO gorgeous, and it’s MUCH more teal green that these BLUE toned photos – sorry about that. It applies well and dries fairly quickly.
Slapper en lige-på-og-hårdt munter, klar og fuldstændig perfekt teal grøn/turkisgrøn, den er SÅ smuk, og MEGET mere grøn i tonen end disse fotos, hvor den fremstår BLÅ, det er jeg ked af. Den er let at lægge og tørrer ret hurtigt.


Trout Pout is a cream, described as a cantaloupe, pale and retro shade. I disagree a bit here, IMO it’s a fairly bold, bright mix of pink, cantaloupe and coral. It applies well and dries fairly quickly.
Trout Pout er en creme lak, der beskrives som en cantaloupe, bleg, retro farve. Men jeg er nu ikke enig, efter min mening er den en ret dristig, lysende miks af lyserød, cantaloupe og koral. Den er let at lægge og tørrer ret hurtigt.onsdag den 22. februar 2012

DYI Homemade nail polish remover, 2 recipes – hjemmelavet neglelak fjerner, 2 opskrifter

Why spend a fortune on nail polish remover, when you easily can make a cheap one yourself?
There is a lot of recipes to be found on the internet, I tried what I thought looked the best, and adjusted it to meet my needs. I like a polish remover to work fast, but it shouldn't dry out the skin and nails, like pure acetone does.
I also came up with another even simpler recipe, that I’ll give you too.
Hvorfor bruge en formue på neglelakfjerner, når du let kan lave det billigt selv?
Der er masser af opskrifter på internettet, og jeg besluttede at bruge de af dem, der så bedst ud, og justerede dem derefter så resultatet mødte mit behov. Jeg foretrækker en neglelakfjerner, der virker hurtigt, men uden at den udtørrer hud og negle som ren acetone gør.
Jeg har også selv lavet en endnu lettere opskrift, som jeg giver dig til sidst.

 Recipe 1/opskrift 1
You need/du skal bruge:
Pure acetone/ ren acetone
Glycerin
Water/vand
A glass container/en glas beholder.
Something to meassure in, et decilitermål af stål, eller andet at måle med.
Something to stir with/noget at røre med.
A newspaper/something to protect your table with/en avis eller andet til at beskytte bordet, du arbejder ved.
A container for your finished product (could be an empty acetone bottle)/en beholder, f.eks. en tom acetoneflaske, til at have dit færdige resultat i.
optional/valgfrit: fragrance/duft

01. First of all, you need to check, that the items you are going to use are resistant to acetone. There are no problems with glass and steel, that’s why I chose those materials and the original acetone bottle.
Allerførst skal du tjekke, at de du vil bruge kan tale acetone. Derfor har jeg brugt ting af glas og stål, samt den originale acetone flaske.
02. Pour 425ml (milliliter) acetone in your container, don’t worry it hasn’t to be that precise.
Hæld 425ml. acetone i din beholder (det er godt 4 dcl.), og det behøver altså ikke være så præcist.
03. Add 50-60ml glycerin.
Tilsæt 50-60ml. glycerin (godt en ½ dcl.)
04. Stir, and let it rest. You probably will see some of the glycerin layering as pearls on the bottom after a little while, that is why a glass container is great to use. The acetone is saturated and cannot dissolve the rest of the glycerin. You can add just a little more acetone. But first I prefer to take around 50 ml of water, and I add it gradually, while stirring, let it settle as you go along and then you add more, if necessary. You can add more or less, as long as the glycerin is dissolved completely, or at least almost.
Rør rundt, og lad blandingen hvile. Efter et lille øjeblik ser du formentlig lidt glycerin, der er faldet til bunds som perler, det er derfor en glasbeholder er god at blande i. Acetonen er mættet og kan ikke opløse mere glycerin. Du kan nu tilsætte en lille smule mere acetone. Men jeg foretrækker først at tage ca. ½ dlc. (50 ml) vand, som du gradvist tilføjer under omrøring. Lad blandingen hvile undervejs og se, om der fortsat synker glycerin til bunds, og tilsæt så mere vand. Men mere end den nævnte mængde er næppe nødvendig, og det betyder heller ikke noget, hvis der er nogle få perler af glycerin, der ikke er opløst.
05. If you like your nail polish remover to have a more pleasant fragrance and be a little more oily, you can add drops of an essential oil of your choice – or a cuticle oil with a strong fragrance.
Hvis du gerne vil have din neglelakfjerner til at dufte og, så kan du tilsætte nogle dråber af en hvilken som helst æterisk olie, som du synes om, eller du kan bruge en lidt for parfumeret neglebåndsolie, det tilføjer også lidt ekstra olie til blandingen.

Recipe 2 – opskrift 2
You also can mix pure acetone with a cheap, oil based acetone-free polish remover, that in itself maybe isn’t effective at all.
You need to mix the remover in the acetone gradually, lightly shake or stir, and test it on your nails to obtain the level of “greasiness” combined with a good ability to remove polish.  
In Denmark we have a brand called DKS Impulsiv a cheap supermarket brand, that I use for this purpose. They do export to a number of countries, so you might be able to find it where you live. 
I use approximately 1/10 part DKS Impulsiv to 1 part acetone. That is aprox. 1 lid full (10ml) of the DKS to 90-100ml acetone. If you do not have a funnel, you can fold some tin foil, at use that.
Scroll down to see my dispenser bottles.
En anden og endnu mere simple løsning er at købe en billig, oliebaseret acetone fri neglelakfjerner, der måske i sig selv ikke virker specielt effektivt.
F.eks. er DKS Impulsiv et godt bud, og 100ml. koster i vores lokale Føtex 20 kroner. Jeg plejer at hælde den gradvist i og teste indimellem, så jeg føler at mine fingre er tilpas ”olierede”, men uden at det går ud over effektiviteten og tiden det tager at fjerne lakken. 
Jeg bruger ca. 1 kapsel (ca. 10ml) DKS Impulsiv til lige knap 1 dcl. acetone, altså til ca. 90 - 100ml, men prøv dig frem, så det passer DIG bedst. Hvis du ikke har en tragt, kan du bare folde en af alufolie.
I love my dispenser bottles (bought on Ebay from China at a very low price). I have one for pure acetone for cleaning stamping plates/tools, one for rubbing alcohol for removing any oily residue on my nails before applying base coat, and one for each of my DIY polish removers. They are simple to use, place a cotton pad, press down a few times - ready to use...
Jeg elsker mine smarte dispenser flasker, som jeg har købt billigt fra Kina på Ebay. Jeg har en til ren acetone til brug når jeg skal gøre stamping plader og redskaber rne, en til propylalkohol, som jeg affedter minenegle med inden jeg lægger base coat, og en til hver af mine egne blandinger. De er enkle at bruge, læg en vantrondel på, pres ned et pargange - færdig til brug...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...