Check out my freehand nail art in the folders/pages above this line :) - Se min frihånds nail art i fanebladene over denne linie :)lørdag den 31. december 2011

The Christmas Story: New Years Eve in the wood, day 17 - Jule historien: Nytårsaften I skoven, dag 17
 Left hand  daylight - venstre hånd udendørs
Rest right ditto - resten højre hånd ditto

It was New Year’s Eve, and the family had had a wonderful evening. At midnight they went outside, and enjoyed the fireworks, that lit the sky outside the wood. Even if the children would have liked to have some themselves, everyone agreed, that they would not scare the animals living in the wood. The little mouse was happy about that, because she used to live in the big city, and knew how frightening fireworks were. When she fell asleep, she started dreaming – you can see what she dreamt in tomorrow’s part, the last part of the Christmas Story told by the little mouse…
Det var nytårsaften, og familien havde haft en skøn aften. Ved midnatstide gik de alle sammen ud for at nyde raketterne, der blev skudt af udenfor skoven. Selvom børnene gere ville have haft nogen selv, var de dog alle enige om, at de ikke ville skræmme skovens dyr med raketter og fyrværkeri. Den lille mus syntes, at det var dejligt, for hun havde selv boet i storbyen, og vidste hvor skræmmende fyrværkeri var. Da hun faldt i søvn, begyndte hun at drømme – og du kan i morgen læse, hvad hun drømte. Morgenens del, bliver den sidste del af julehistorien fortalt af den lille mus…

Over my base coat I applied 2 coats of China Glaze Blue Year’s Eve, concentrating on full layers towards the cuticles and thinner and/or absent layers towards the tip. Then I added an uneven coat (no where near a french tip) of China Glaze Awaken (gunmetal grey) on the tips. When dry I sponged on Essie Licorice in the area in between, you can see the steps below. My goal was to create the same colors as in a forest after dark and with snow on the ground, that’s why I used a gradient of these colors, and I’m pretty happy with the result. The midnight dark trees, the snow on the ground, stars on the sky and a few distant fireworks are painted with a fine brush and acrylic colors. Top coat is Seche Vite.
Over base coaten lagde jeg to lag China Glaze Blue Year’s Eve, og jeg koncentrerede mig om at få to “fulde” lag op mod neglebåndene, mens det var knap så vigtigt at negle spidserne var dækkede. Derefter påførte jeg et ujævnt lag på spidserne, det må endelig ikke være en fin jævn fransk manicure tip. Da det var tørt duppede jeg med Essie Licorice i området mellem, overlappende. Du kan se trinnene længere nede. Mit mål var at skabe de samme farver, som der er om natten i en sneklædt skov, derfor graduerede jeg netop disse farver, og jeg er godt tilfreds med resultatet. De midnatsmørke træer, sneen på jorden og himlen med stjerner og et par fjerne raketterer malet med en lille, fin pensel og acrylfarver. Top coaten er Seche Vite.


Happy New Year - godt nytår!!

Dear all - kære alle.
In 15 hours, it's 2012 in Denmark, (it's 9 in the morning right now) and I have a little card for you to see. But remember to check in again later (1 hour earlier than normally) to see part 17 of the Christmas Story told by the little mouse - and my New Years mani.
The card you find HERE, and if you are having problems, below I have copy and pasted, what I wrote in it...
And remember my first  give-away, you need to react soon, to participate...

Om 15 timer fra nu, er det 2012 her i lille Danmark, og jeg har et kort til jer. 
Men husk at kigge ind igen senere (1 time tidligere end normalt) for at se del 17 af Julehistorien, fortalt af den lille mus - og billederne er af mine negle, som de ser ud i dag.
Kortet finder du HER, og hvis du har problemer med at læse det, har jeg indkopieret det skrevne nedenstående...
Der er kun 4, der har sendt mig en mail, som er nødvendig for at deltage i lodtrækningen om en lille gave - læs mere HER -  jeg håber at høre fra lidt flere :)

I wish you all a happy New Year, with a lot of wonderful days!
If you look closely, you'll see our little mouse from the Christmas Story in this little film too...
I'm not sure I can keep up with the every day posting on the blog, it's extremely time consuming, and I do not want it to be a pressure rather than a pleasure. But I do have a LOT of ideas, that I want to share with you :)
Jeg ønsker jer alle et rigtigt godt og lykkeligt nytår!
Hvis i kigger godt efter, er vores lille mus fra julehistorien også med i denne lille film...
Jeg er ikke sikker på, at jeg kan fortsætte med at poste noget nyt på bloggen hver dag, for det er ekstremt tidskrævende, og jeg vil ikke have, at bloggen pludselig bliver et stressmoment fremfor noget, jeg glæder mig til og over. Men jeg har MASSER af ideer, som jeg gerne vil dele med jer :)

Kind regards/kærlig hilsen
Maria

fredag den 30. december 2011

The Christmas Story: Icicles in sun, day 16 - Jule historien: Istapper i solskin, dag 16
After some wonderful, cozy days of Christmas with snow, it was a beautiful, sunny day with a blue sky. The snow was melting from the roof creating icicles on front of the windows. The little mice thought it was SO pretty, she sat on her favorite spot in a window and looked out…
To be continued...
Efter nogle dejlige juledage med sne, kom en smuk, solrig dag med blå himmel. Sneen smeltede fra taget og dannede istapper foran vinduerne. Den lille mus syntes det var SÅ smukt, hun sad længe på sin favoritplads i vinduet og kiggede ud…
Fortsættes...
I used 2 coats of China Glaze Bahamian Escape and for the icicles I used China Glaze Lorelei’s Tiara. In retrospect I would have started made the icicles with China Glaze Icicle and added Lorelei’s Tiara on top, I think the result would have been better. The sun is painted with acrylic colors. On Top is Seche Vite.
Jeg brugte 2 lag China Glaze Bahamian Escape som grundfarve, og istapperne malede jeg med et dotting redskab og China Glaze Lorelei’s Tiara. Set i bagklogskabens klare lys, tror jeg resultatet var blevet bedre, hvis jeg først havde malet istapperne med China Glaze Icicle og derefter toppet med Lorelei’s Tiara. Solen malede jeg med akryl farve. Jeg brugte Seche Vite som Top coat.

torsdag den 29. december 2011

Love Marilyn – China Glaze Eye Candy Collection 2011-2012

As “quick posts” before the little mouse continues her story around New Years Eve, tomorrow actually, I promised to show you the 4 colors I have from China Glaze’s Eye Candy Collection: Blonde Bombshell, Lorelei’s Tiara, Marry a Millionaire and Love Marilyn.

Som “hurtige opdateringer” før den lille mus fortsætter sin historie omkring nytår, i morgen faktisk, har jeg lovet at vise de 4 farver jeg har fra China Glaze’s Eye Candy Collection: Blonde Bombshell, Lorelei’s Tiara, Marry a Millionaire og Love Marilyn.

 
 

This is 2 coats + Seche Vite. It’s very easy to work with and gives full opacity in two coats. Like Marry a Millionaire this is a VERY festive glitter polish with a very shiny red/silver glittery finish.
Dette er 2 lag + Seche Vite top coat. Den var let at arbejde med og dækker fint ved to lag. Det er ligesom Marry a Millionaire en MEGET festlig glitter med et meget skinnende rød/sølv glitterfinish.

onsdag den 28. december 2011

Marry a Millionaire – China Glaze Eye Candy Collection 2011-2012

As “quick posts” before the little mouse continues her story around New Years Eve, I promised to show you the 4 colors I have from China Glaze’s Eye Candy Collection: Blonde Bombshell, Lorelei’s Tiara, Marry a Millionaire and Love Marilyn.
Remember my first give-away...
Som “hurtige opdateringer” før den lille mus fortsætter sin historie omkring nytår, har jeg lovet at vise de 4 farver jeg har fra China Glaze’s Eye Candy Collection: Blonde Bombshell, Lorelei’s Tiara, Marry a Millionaire og Love Marilyn.
Husk at sende en mail inden den 05. januar, hvis du vil være med i min første give-away...

This is 3 coats + Seche Vite. I do not know if this coincidence, but the first coat did not apply as well as the others in my test of 4 from this collection. On mu swatchcicle there was no problem.  I ended up doing 2 coats and Seche Vite, but was not happy with the photo’s, in real life it was quite OK. So I gave a third coat and Seche Vite again, and then it was perfect.  I really love this one, the bar glitters are terrific, and it’s a VERY sparkly light purple/silver/green, very festive.
Dette er 3 lag + Seche Vite top coat. Jeg ved ikke om det var en tilfældighed, men det første lag var ikke så let at påføre som de andre, jeg testede, fra kollektionen. Jeg lagde først to lag + Seche Vite, men jeg var ikke tilfreds med billederne, i virkeligheden var det nu OK. Men jeg lagde yderlig et lag og sluttede af med Seche Vite, og så var det perfekt. Jeg er helt vild med denne, stavglitteren er fantastisk, og den er UTROLIGT glitrende i lys lilla, sølv og grøn, den er meget festlig.

tirsdag den 27. december 2011

Lorelei’s Tiara – China Glaze Eye Candy Collection 2011-2012

As “quick posts” before the little mouse continues her story around New Years Eve, I promised to show you the 4 colors I have from China Glaze’s Eye Candy Collection: Blonde Bombshell, Lorelei’s Tiara, Marry a Millionaire and Love Marilyn.
Remember my first give-away...
Som “hurtige opdateringer” før den lille mus fortsætter sin historie omkring nytår, har jeg lovet at vise de 4 farver jeg har fra China Glaze’s Eye Candy Collection: Blonde Bombshell, Lorelei’s Tiara, Marry a Millionaire og Love Marilyn.
Husk at sende en mail inden den 05. januar, hvis du vil være med i min første  give-away...


This is 2 coats + Seche Vite. It’s very easy to work with and gives full opacity in two coats.
I’m totally in love with this color, it’s cold and frosty in its silver grey and blue colors.
Dette er 2 lag + Seche Vite top coat. Den var let at arbejde med og dækker fint ved to lag. Jeg er vild med denne farve, den er kold og vinteragtig i sine sølvgrå og blå farver.

mandag den 26. december 2011

Blonde Bombshell – China Glaze Eye Candy Collection 2011-2012

As “quick posts” before the little mouse continues her story around New Years Eve, I promised to show you the 4 colors I have from China Glaze’s Eye Candy Collection: Blonde Bombshell, Lorelei’s Tiara, Marry a Millionaire and Love Marilyn.
Remember my first give-away...
Som “hurtige opdateringer” før den lille mus fortsætter sin historie omkring nytår, har jeg lovet at vise de 4 farver jeg har fra China Glaze’s Eye Candy Collection: Blonde Bombshell, Lorelei’s Tiara, Marry aMillionaire og Love Marilyn.
Husk at sende en mail, hvis du vil være med i min første "give-away"...This is 2 coats + Seche Vite. It’s very was easy to work with and gives full opacity in two coats.
This gives new meaning to gold glitters, because of its density you do not need to layer it.
Dette er 2 lag + Seche Vite top coat. Den var let at arbejde med og dækker fint ved to lag. Den giver ny mening med guldglitter, fordi den er så farvetæt at du kan bruge den uden en anden farve under.

søndag den 25. december 2011

The Christmas Story: Santa and the chimney, day 15 - Jule historien: Julemanden og skorstenen, dag 15The mystery of why Santa in some countries knock on the door on the evening of the 24th,  like in Denmark, where the little mouse lives, and in some countries come down the chimney during the night filled a lot in the little mouse’s mind. So when she fell asleep she dreamed that she was looking at a fireplace, and then suddenly she heard a noise. It was Santa who had fallen with his head first down the chimney, but he was not injured, he laughed and had a little dust in his white beard and on his face, and his sack filled with presents, was OK too. She woke because she laughed loudly :)
To be continued on December 30th, in the meantime I’ll show you 4 of the colors from China Glaze’s Eye candy collection.
Mysteriet om hvorfor julemaden bankede på døren og kom med gaver juleaften i nogle lande, som i Danmark, hvor den lille mus bor, og i nogle lande kommer ned igennem skorsten i løbet af natten i andre lande, fyldte meget i den lille mus’s tanker. Så om natten drømte hun, at hun kiggede på en pejs, og pludselig hørte hun en lyd. Det var julemanden der var snublet på taget og nu var på vej ned gennem skorstenen med hovedet først. Men han slog sig heldigvis ikke, han lo højt og havde fået lidt sod og støv i sit hvide skæg samt på ansigtet, og sækken med julegaver var også uskadt. Hun vågnede ved at hun kluklo :)
Fortsættes den 30. december, men i mellemtiden vil jeg vise jer nogle af lakkerne fra China Glaze Eye candy collection.

Base color is China Glaze Icicle on all fingers except the middle finger, that is China Glaze Little Drummer Boy. The motifs are freehanded with acrylic colors.
Grundfarven er China Glaze Icicle på alle finger på nær langemand, der er China Glaze Little Drummer Boy. Motiverne har jeg malet med acryl farver.

lørdag den 24. december 2011

The Christmas Story: It’s Christmas!!! day 14 - Jule historien: Det er JUL!!! dag 14


It definitely was Christmas, and it was snowing! The tree was brought inside and the entire family helped each other decorating it. By the little mouse’s entrance the children placed a tiny little golden bell with a beautiful red bow. In the doorway father hung a twig of mistletoe with white berries, and the little mouse giggled when she saw him kissing Mom. In the evening Santa would knock on the door and bring the presents. The little mouse wondered why he in some countries came during the night, and went down the chimney. But then she thought to herself, that maybe he could not manage to visit all homes during the evening, and later the doors were locked, so that’s why he went down the chimney, if only she could ask him…
To be continued tomorrow…
Nu var det helt klart jul, og det sneede derude! Juletræet kom ind og hele familien hjalp hinanden med at pynte det. Ved musehullet hang børnene en lille bitte, gylden klokke med en smuk rød sløjfe op, og far hængte en mistelten op i døråbningen. Den lille mus fnisede da hun så ham kysse mor. Om aftenen ville julemanden banke på døren og komme medgaverne. Den lille mus spekulerede på, hvorfor han i nogle lande først kom midt om natten og gik ned gennem skorstenen. Men så tænkte hun, at han jo nok ikke kunne nå alle hjem om aftenen, og at senere var dørene låst, så derfor var han nødt til at gå ned gennem skorstenen, bare hun kunne spørge ham, når han kom…
Fortsættes i morgen…

The base color is China Glaze Blue Year’s Eve, except on my left thumb, where it’s China Glaze Ring in the Red, since my husband didn’t want me to remove the Christmas Rose on it (part 12) LOL. Left hand index: a stamping went wrong (Red Angel plate RA110) and corrected with acrylic color. Middle f. Christmas tree, freehand with acrylics, ring f. RA121 plate for the bow, filled ind with gold and the mistletoe painted in acrylics. Pinkie snow in OPI Alpine Snow and stars in acrylics. Right hand tumb Bundle Monster (BM) plate BM121 + stars in acrylics, index BM121 in white filled in with acrylics, middle BM214 + red filled in with acrylics, ring BM205 and filled in with acrylics, pinkie BM14 + stars in acrylics.
Grundfarven er China Glaze Blue Year’s Eve, pånær på min venstre tommel, hvor det er China Glaze Ring in the Red, for min mand nedlagde “forbud” mod at fjerne julerosen :). Venstre hånd: pegefinger, en stamping der fejlede (Red Angel plade RA110), korrigeret med acryl farve, langemand: juletræ frihånd acryl farve, ringf. RA121 til sløjfen fyldt ud med guld i acryl ligesom misteltenen er frihånd i acryl. Lillefinger sne med OPI Alpine Snow og stjerner i arylfarve. Højre hånd tommel: Bundle Monster (BM) plade BM121 + stjerner i acryl, pegef. BM121 i hvid fyldt ud med acrylfarve, langemand BM214 + rød fyldt ud med acrylfarve, ringf BM205 fyldt ud med acrylfarve, lillefinger BM14 + stjerner med acrylfarve.

Merry Christmas - Glædelig jul

Dear all - kære alle!

Later today I have a new part in the little mous's Christmas story ready, but until then I have a Christmas card for you, please click on it to see it...
And please remember my first give-away - read more HERE :)

Senere i dag har jeg en ny del i den lille mus jule historie, men indtil da er her et julekort til jer, klik på det for at se det...
Og husk nu min første "give-away", hvor jeg trækker lod om en lille gave - læs mere HER

Finally I have this cute Christmas greeting from China Glaze - Til slut har jeg også denne søde julehilsen fra China Glaze...

fredag den 23. december 2011

The Christmas Story: Gift wrapping, day 13 - Jule historien: Gave indpakning, dag 13

China Glaze Midnight Kiss + Luxeffect Shine of the times from Essie.

Dansk, se længere nede
When the children were asleep, the parents started wrapping gifts for them, and the little mouse now knew that Christmas was very close. You see, mice do not have calendars, they follow nature and what goes on in the houses, they live in, and so they know. And the little mouse thought to herself: I wonder if it’s Christmas tomorrow???
To be continued...
Da alle børn sov, begyndte forældrene at pakke gaver ind, og den lille mus vidste nu med sikkerhed, at julen var meget nær. Mus har nemlig ikke en kalender, de følger årstiden i naturen og i husene, hvor de bor, og sådan ved de, hvornår det er. Og den lille mus tænkte, er det mon jul i morgen???
Fortsættes...

The base color is 1 coat of China Glaze Midnight Kiss layred with 1 coat of Essie Luxeffects Shine of the Times. The ribbons I painted with acrylic colors. Top coat is Seche Vite.
Grundfarven et 1 lag China Glaze Midnight Kiss hvorpå jeg lagde 1 lag Essie Luxeffects Shine of the Times. Båndende malede jeg med en fin pensel og acryl farver. Top coaten er Seche Vite.

torsdag den 22. december 2011

The Christmas Story: Garlands, wreaths and a Christmas Rose, day 12 - Jule historien: Guirlander, kranse og en julerose, dag 12

First of all, I want to show you a Christmas Rose, if you do not know it. And I'm sorry about the "empty post" earlier today, I was making tomorrows part ready and clicked the wrong place. I'm having my eyes examined later today, my eyes are terribly stressed and I have such a hard time seeing what I'm doing when I do nail art. Sorry for whining, but it's SO frustrating :(
Allerførst vil jeg vise en julerose, hvis i ikke kender den. Og undskyld den "tomme opdatering" tidligere i dag.Jeg forberedte morgendagens del, og trykkede det forkerte sted. Heldigvis har jeg tid til en synstest senere i dag, mine øjne er vildt stressede, og jeg har store problemer med at se klart nok til nail art. Undskyld jeg jamrer, men det  er SÅ frustrerende :(


Dansk, se længere nede.

Now Christmas HAD to be just round the corner, the little mouse thought to herself. The family had made spruce wreaths and the garlands were still on the table – a good sign. They also picked Christmas Roses, a delicate white flower (the scientific name is Helleborus niger), and they do not last long once they are inside a warm house, the little mouse knew. 
To be continued...
Nu måtte det snart være jul, tænkte den lille mus. Der var hængt kranse op og der lå guirlander på bordet, og der var plukket juleroser – sikre tegn. De havde også plukket juleroser, en sart lille hvid blomst, der ikke tåle varmen inde, og derfor ikke holder længe, vidste den lille mus.
Fortsættes...
My eyes were running in water and my sight was blurry to put it mildly. I used 2 coats of China Glaze Ring in the Red as the base color. The bows on the wreaths are painted with Art Club You’re Golden from Color Club and I used 2 rhinestones in the center of the bows. The rest I painted with acrylic colors, and in retrospect I wish I had left out the bows or painted them in acrylics too. Top coat is Seche Vite.
Mine øjne løb i vand og mit syn var mildest talt sløret. Grundfarven er 2 lag China Glaze Ring in the Red. Sløjferne på kransene er tegnet med Art Club You’re Golden from Color Club og jeg brugte en rhinsten i midten af dem begge. Set i bakspejlet ville jeg ønske, at jeg enten havde udeladt sløjferne, eller havde malet dem i acryl, ligesom jeg brugte til resten af designet. Top coat er Seche Vite.

onsdag den 21. december 2011

The Christmas Story: A pretty ribbon, day 11 - Jule historien: Et smukt bånd, dag 11

Dansk, se længere nede.
The little mouse found a piece of ribbon on the floor, and she imagined how pretty it would look on the walls in her little home. Oh, she wanted it SO badly, but was afraid it would be stealing. She decided to drag it to her hole and place it just outside, maybe the children would understand her hint?
If you are a child, reading this with your Mom, what would YOU have done, if you were the little mouse?
To be continued...
Den lille mus fandt et stykke gavebånd liggende på gulvet, og hun tænkte på hvor kønt det ville være på væggen i hendes lille musebo. Uh, hun ville SÅ gerne have båndet, men hun var bage for, at det ville være at stjæle. Hun besluttede at trække båndet hen til musehullet, for så ville et af børnene måske forstå, hvad hun gerne ville?
Hvis du er et barn, der ser dette sammen med din mor, hvad ville DU så gøre, hvis du var den lille mus?
Fortsættes...
The base color is 2 coats of China Glaze Glittering Garland and the red stripe I made with a dotting tool and China Glaze Ring in the Red and on both sides I used Color Club’s Art Club nail art striper in the color You’re Golden.
Grundfarven er 2 lag China Glaze Glittering Garland den rode stribe lavede jeg ved hjælp af et dotting redskab som “pensel” med faven China Glaze Ring in the Red og den flankerede jeg på begge sider med Color Club’s Art Club nail art striper i farven You’re Golden.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...